DYDAKTYKA

2017/2018
 semestr zimowy
Wstęp do logiki (kognitywistyka, I rok)
Logika 1

2016/2017
 semestr zimowy
Filozofia z elementami logiki (psychologia stacjonarna)
Logika 1  (kognitywistyka)

2014/2015
 semestr zimowy
Filozofia z elementami logiki (psychologia stacjonarna)

semestr letni
Logika 2 (kognitywistyka)
Filozofia z elementami logiki (psychologia niestacjonarna)

2013/2014
 semestr zimowy
Filozofia z elementami logiki (psychologia stacjonarna i niestacjonarna)
Technologie informacyjne (kognitywistyka)