FILOZOFIA Z ELEMENTAMI LOGIKI

Wykład
czwartek, 11:15-13:00, sala A, bud. E

Konwersatoria
wtorek,
grupa 1: 9:45-11:15, s. 210, ul. Międzychodzka
grupa 7: 9:45-11:15, s. 211, bud. D, Szamarzewo

ZASADY ZALICZENIA
 • 4 października
  Język jako system znaków |Materiały do ćwiczeń
 • 11 października
  Nazwy | Materiały do ćwiczeń
 • 18 październik
  Elementy Klasycznego Rachunku Zdań | Materiały do ćwiczeń
 • 25 października
   Powtórka 1 Pytania powtórkowe  
 • 8 listopada
   K o l o k w i u m  1 
 • 15 listopada
  Wnioskowania dedukcyjne | Materiały do ćwiczeń
 • 22 listopada
  Sylogistyka | Materiały do ćwiczeń
 • 29 listopada
  Sylogistyka cd.
  Sylogizmy know-how: Jak dobrać wniosek? (WERSJA POPRAWIONA, 8.12.2016)
  Jak dobrać przesłankę? 
  ZADANIE DOMOWE 1 - tylko dla grupy czwartkowej
 • 6 grudnia / 8 grudnia
   Powtórka 2 Pytania powtórkowe 
 • 13 grudnia / 15 grudnia
   K o l o k w i u m  2 
 • 20 grudnia / 5 stycznia
  Klasyfikacja rozumowań | Materiały do ćwiczeń
 • 10 stycznia / 12 stycznia
  Indukcja eliminacyjna Typy wyjaśnianiaMateriały do ćwiczeń
  Spis zagadnień
  ZADANIE DOMOWE 2 - tylko dla grupy czwartkowej
 • 17 stycznia / 19 stycznia
  Elementy pragmatyki Pytania | Materiały do ćwiczeń
  Spis zagadnień
  PREZENTACJA POWTÓRKOWA
 • 24 stycznia / 26 stycznia
   K o l o k w i u m  3