FILOZOFIA Z ELEMENTAMI LOGIKI

Wykład
czwartek, 11:15-13:00, sala A, bud. E

Konwersatoria
wtorek,
grupa 1: 9:45-11:15, s. 210, ul. Międzychodzka
grupa 7: 9:45-11:15, s. 211, bud. D, Szamarzewo

ZASADY ZALICZENIA
 • 4 października
  Język jako system znaków |Materiały do ćwiczeń
 • 11 października
  Nazwy | Materiały do ćwiczeń
 • 18 październik
  Elementy Klasycznego Rachunku Zdań | Materiały do ćwiczeń
 • 25 października
   Powtórka 1 Pytania powtórkowe  
 • 8 listopada
   K o l o k w i u m  1 
 • 15 listopada
  Wnioskowania dedukcyjne | Materiały do ćwiczeń
 • 22 listopada
  Sylogistyka | Materiały do ćwiczeń
 • 29 listopada
  Sylogistyka cd.
  Sylogizmy know-how: Jak dobrać wniosek? (WERSJA POPRAWIONA, 8.12.2016)
  Jak dobrać przesłankę? 
  ZADANIE DOMOWE 1 - tylko dla grupy czwartkowej
  W dowolnym medium znajdź przykład sylogizmu, zbuduj jego schemat i sprawdź, czy jest on sylogizmem poprawnym. Jeżeli nie, wskaż dlaczego. Pamiętaj o uzasadnieniach i podaniu źródła.
  Mogą wykorzystać Państwo dowolne źródła (memy, fragmenty filmów/seriali, poezję, fragmenty książek etc.). Jeżeli korzystają Państwo ze źródeł dostępnych w internecie jako źródło wystarczy podać (działający) link. W pozostałych wypadkach proszę o kopię (np. zdjęcie fragmentu tekstu/wiersza itp.). Rozwiązanie proszę przygotować w formie pliku tekstowego (.doc, .odt, .docx) lub pdf.
  Zadanie proszę przesyłać mejlem na adres k.paluszkiewicz@amu.edu.pl do 5 stycznia, g. 20:00. W temacie mejla proszę umieścić: FzEL: ZADANIE 1
  Jako źródła w grę nie wchodzą:
  podręczniki (oraz skrypty, notatki itp.) do kursów logiki,mem z pingwinem z zadania 17 (temat: sylogizmy),wnioskowania zaprezentowane w pytaniach 5 i 8 (plik: pytania powtórkowe z tematu Powtórka 2).
 • 6 grudnia / 8 grudnia
   Powtórka 2 Pytania powtórkowe 
 • 13 grudnia / 15 grudnia
   K o l o k w i u m  2 
 • 20 grudnia / 5 stycznia
  Klasyfikacja rozumowań | Materiały do ćwiczeń
 • 10 stycznia / 12 stycznia
  Indukcja eliminacyjna Typy wyjaśnianiaMateriały do ćwiczeń
  Spis zagadnień
  Na zajęciach będziemy omawiać następujące tematy: Indukcja eliminacyjna i jej kanony (plik: Indukcja eliminacyjna, slajdy 26-46), typy wyjaśniania (plik: Typy wyjaśniania, slajdy 18-28). Jeżeli znajdą Państwo czas polecam przeczytać także pozostałe części z wykładów prof. Urbańskiego – stanową dobre uzupełnienie tego, czym będziemy się zajmować.
  ZADANIE DOMOWE 2 - tylko dla grupy czwartkowej
  Proszę określić na jakich kanonach indukcji eliminacyjnej się opiera się badanie Shelley Taylor i Susan Fiske (1975). Opis badania otrzymali Państwo na swojego mejla uniwersyteckiego. Pełna odpowiedź powinna zawierać nie tylko określenie kanonu, ale także wyróżnienie poprzedników (A) i następników (a) czasowych – tak jak robiliśmy to w trakcie zajęć.Jeżeli uznają Państwo, że badanie opiera się na kanonie zmian towarzyszących proszę także sformułować zależność opisującą wynik (np. Im wyższe A, tym niższe a).Na rozwiązania czekam do 26 stycznia, g.20:00. Odpowiedzi proszę przygotować w formie plików tekstowych (.doc, .odt) lub .pdf. W temacie mejla należy umieścić FzEL: zadanie 2.
 • 17 stycznia / 19 stycznia
  Elementy pragmatyki Pytania | Materiały do ćwiczeń
  Spis zagadnień
  Na zajęciach skupimy się na różnicy w znaczeniu semantycznym i pragmatycznym oraz maksymach Grice’a (plik: Elementy pragmatyki). Z pliku Pytania proszę przeczytać slajdy 1-15. Zajmiemy się ogólną charakterystyką rodzajów pytań i odpowiedzi.
  PREZENTACJA POWTÓRKOWA
 • 24 stycznia / 26 stycznia
   K o l o k w i u m  3