LOGIKA 1

(rok akademicki 2018/2019)

Wykład
czwartek, 9:45-11:15, s. B, bud. E
materiały na stronie prof. Andrzeja Wiśniewskiego

Konwersatoria
grupa 1: wtorek, 16:50-18:20, s. 210, Międzychodzka
grupa 2: czwartek, 15:00-16:30, s. 210, Międzychodzka
grupa 3: czwartek, 16:45-18:15, s. 210, Międzychodzka

ZASADY ZALICZENIA

Informacje o Państwa wynikach będą pojawiały się w USOSie, w zakładce Sprawdziany

ZADANIA DOMOWE
1. ZADANIE DOMOWE 1 (termin wykonania: 9 grudnia 2018, g. 20:00.)
2. ZADANIE DOMOWE 2 (termin wykonania: 13 stycznia 2019, g. 20:00.)

KOLOKWIUM POPRAWKOWE: 7 LUTEGO, g. 15:00, s. 210, Międzychodzka

GRUPA 1 GRUPA 2, 3 TEMAT
02.10 04.10 KRZ#1
09.10 11.10 KRZ#2
16.10 18.10 KRZ#3
23.10 25.10 KRZ#4 – praca w grupach
30.10 01.11 ZAJĘĆ NIE MA
06.11 08.11 Tabele analityczne
13.11 15.11 Tabele analityczne 2
(cd. zadań z poprzednich zajęć)
20.11 22.11 Tabele analityczne 3
Powtórka
27.11 29.11 KOLOKWIUM 1
04.12 06.12 Dowody aksjomatyczne
Rozwiązania
11.12 13.12 KPN
18.12 20.12 Rezolucja
08.01 10.01 Rezolucja cd.
15.01 17.01 Język KRP
22.01 24.01 Powtórka 2 + praca w grupach
29.01 31.01 KOLOKWIUM 2