PUBLICATIONS AND TALKS

Publications
 • Żyluk, N., Karpe, K., Michta, M., Potok, W., Paluszkiewicz, K., Urbański, M. (2016). Assessing Levels of Epistemological Understanding: The Standardized Epistemological Understanding Assessment (SEUA), Topoi, 1-13, doi: 10.1007/s11245-016-9381-4
 • Urbański, M., Paluszkiewicz K., Urbańska J. (2016). Erotetic Problem Solving: From Real Data to Formal Models. An Analysis of Solutions to Erotetic Reasoning Test Task. In: F. Paglieri, L. Bonelli i S. Felletti (eds.), The psychology of argument: Cognitive approaches to argumentation and persuasion (pp. 33-46). London, College Publications
 • Urbański, M., Żyluk, N., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J. (2016). A formal model of erotetic reasoning in solving somewhat ill-defined problems. In: D. Mohammed i M. Lewiński (eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon, 2015. Vol. II (pp. 963-973). London, College Publications
 • Kisielewska M., Urbański M., Paluszkiewicz K. (2016). Abduction in one intelligence test. Types of reasoning involved in solving Raven’s Advanced Progressive Matrices. In: L. Magnani i C. Casadio (eds.), Model Based Reasoning in Science and Technology, Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics 27, doi: 10.1007/978-3-319-38983-7_23
 • Karpe K., Michta m., Paluszkiewicz K., Urbańska J., Żyluk N. (2016) Kwestionariusz Wyuczonej Zaradności. Opis procesu konstrukcji narzędzia i charakterystyka wyuczonej zaradności absolwentów w Polsce na przykładzie badania własnego. In: J. Urbańska, K. Karpe i N. Żyluk (eds.), Zaradność absolwentów szkół wyższych (pp.21-38). Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
 • Urbańska J, Paluszkiewicz K. (2016). Trzy profile absolwentów – analiza skupień metodą k-średnich. In: J. Urbańska, K. Karpe i N. Żyluk (eds.), Zaradność absolwentów szkół wyższych (pp.111-122). Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
 • Paluszkiewicz, K. (2011), Biologiczne podłoże inteligencji w perspektywie współczesnych badań, (Biological background of intelligence), conference proceeding, 7. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne nr 6
 • Paluszkiewicz, K. (2010), Abdukcja wizualna, (Visual Abduction), conference proceeding, 6. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne nr 5

Research reports
Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J. (2014), Deductive Reasoning and Learning: a Cross-Curricular Study

Talks
 • Łupkowski, P., Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Ignaszak, O., Maryniaczyk, N., Urbańska, J. (2015). ERC – korpus rozumowań erotetycznych [ERC – Erotetic Reasoning Corpus]. 13 ArgDiaP. Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus. Organizator: Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 20-21 października, 2015.
 • Paluszkiewicz, K.Uogólnione pytania koniunkcyjne jako przykład pytań maksymalnie informatywnych w logikach modalnych S4, KDE4 i S5, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 September 2015.
 • Urbański, M., Kisielewska, M., Paluszkiewicz, K., Abduction in one intelligence test: Types of reasoning involved in solving Raven’s Advanced Progressive Matrices. Model-Based Reasoning in Science and Technology, Sestri Levante, 25-27 June 2015.
 • Urbański, M., Maryniaczyk, N., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J., A Formal Model of Erotetic Reasoning in Collaborative Problem Solving. 1st European Conference on Argumentation: Argumentation and Reasoned Action, Lisbon, 9-12 June 2015.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J., Deductive problem solving and learning logic, VII. Dubrovnik Conference on Cognitive Science: Metacognition and Reasoning, Dubrovnik, 21-23 May 2015.
 • Łupkowski, P., Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Czy zdalny kurs logiki może być efektywny? E-learningowy kurs logiki dla studentów psychologii UAM. III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium. Gdańsk, 9-10 April 2015.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J., Erotetic problem-solving and learning: from real data to formal models, RACT 2015: Reasoning, Argumentation and Critical Thinking Instruction, Lund, 25-27 February 2015.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Kisielewska, M., Modelowanie rozwiązywania zadań dedukcyjnych za pomocą Inferencyjnej Logiki Pytań [Modeling deductive problem solving by Inferential Erotetic Logic], X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, 25-27 September 2014.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J., Erotetic Reasoning: Formal Modeling of Real Deductive Problem-Solving , 12th ArgDiaP: From Real Data to Argument Mining, Warsaw, 23-24 May 2014.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J., Deductive reasoning and learning, 18th Conference of the European Society for Cognitive Psychology ESCoP 2013, Budapest, 29 August-1 September 2013.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K. Three-valued inquisitive semantics, The Fifth Conference: Non-Classical Logic. Theory and Applications, Toruń, 27-29 September 2012.
 • Paluszkiewicz, K., How does memory interplay with the attentional blink over time?, poster, Interdisciplinary College 2011: Autonomy, Decision & Free Will, Günne, Germany,  27 March 2011.